Úvod

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Společnost Air France je leteckým dopravcem.

Zákazníci, kteří si kupují letenky společnosti Air France, souhlasí, že budou dodržovat všeobecné přepravní podmínky společnosti Air France a bez výhrad přijmou všechna ustanovení, která jsou ve všeobecných podmínkách uvedena.
Společnost Air France může podmínky uvedené na těchto webových stránkách kdykoliv aktualizovat. Uživatelům našich on-line služeb doporučujeme, aby do nich při každé návštěvě nahlédli.

Všeobecné informace

Společnost Air France
Akciová společnost s kapitálem 126 748 775 eur
45, rue de Paris
Tremblay en France
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex
Obchodní rejstřík a rejstřík firem RCS Bobigny 420 495 178
SIRET 420 495 178 00014
APE 5110Z

E-mailová adresa: mail.informations.generales@airfrance.fr mail.informations.generales@airfrance.fr

Duševní vlastnictví a práva na fotografie

Veškerá data, texty, informace, obrázky, fotografie i jakýkoliv další obsah publikovaný na webových stránkách jsou chráněny podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví. On-line uživatelé tedy mohou tyto prvky používat výlučně pro své soukromé účely (domácí použití).

S výjimkou výše uvedeného představuje jakékoliv rozmnožování, zpodobňování, použití nebo upravování obsahu webových stránek nebo jejich části bez předchozího písemného souhlasu společnosti Air France porušení jejích práv podle Zákona o duševním vlastnictví.

Všechny značky (názvy a loga) i všechny další rozlišovací symboly, které se na těchto webových stránkách objevují, jsou majetkem společnosti Air France nebo jejích partnerů. Jakákoliv reprodukce, zpodobňování nebo použití těchto rozlišovacích symbolů jsou bez předchozího písemného souhlasu držitele práv zakázány.

Odpovědnost

Tímto vás upozorňujeme na skutečnost, že se letecká přeprava cestujících řídí všeobecnými přepravními podmínkami, do kterých je možné nahlédnout na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste se s těmito podmínkami seznámili. Co se týká ostatního na webových stránkách popsaného zboží a služeb, na které se všeobecné přepravní podmínky nevztahují, jsou za ně odpovědné výlučně ty společnosti, které toto zboží a služby nabízejí. Společnost Air France odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se zboží a služeb.

Žádné z fotografií a dokumentů, které ilustrují produkty nabízené na těchto webových stránkách, nejsou smluvně závazné. Společnost Air France odmítá v souvislosti s těmito obrázky jakoukoliv odpovědnost.

Společnost Air France nemůže být volána k odpovědnosti za jakoukoliv nepřímou škodu, jako je ušlý zisk, ušlá smlouva nebo ušlá příležitost, vzniklou v důsledku využití těchto webových stránek.

Hypertextové odkazy


Umístění všech hypertextových odkazů na všechny nebo na některé stránky www.airfrance.cz je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Air France přísně zakázáno.

Společnost Air France nemůže nést odpovědnost za obsah, údaje, produkty a další informace nabízené prostřednictvím stránek, pro které jsou hypertextové odkazy vytvořeny. Společnost Air France se zejména vzdává jakékoliv odpovědnosti za webové stránky, jejichž údaje mohou být v rozporu s platným právem a regulatorními ustanoveními.

Rozhodné právo – spory

Tyto všeobecné podmínky se řídí francouzským právem.
V případě jakýchkoliv sporů budou mít výlučnou příslušnost francouzské soudy, pokud nebude ve všeobecných podmínkách uvedeno jinak.
return to top of page