Úvod

PROHLÁŠENÍ

Air France je letecký dopravce.

Při koupi letenky Air France se kupující zavazují, že dodrží obecné přepravní podmínky a každé jejich ustanovení přijmou bez výhrad.
Společnost Air France má právo kdykoliv aktualizovat stanovené podmínky na těchto stránkách. Všem návštěvníkům těchto stránek proto doporučujeme, aby se pokaždé obeznámili s těmito podmínkami.

OBECNÉ INFORMACE

Air France
Francouzská společnost s ručením omezeným disponuje základním kapitálem ve výši 1.901.231.625 EUR
45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG cedex, Francie
Je registrovaná v obchodním a firemním rejstříku v Bobigny, číslo zápisu do obch. rejstříku: 420 495 178
ČÍSLO SIRET: 420 495 178 00014
Kód NAF : 621 Z

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA NA FOTOGRAFIE

Všechny údaje, text, informace, fotografie nebo jakýkoliv jiný obsah uvedený na těchto domovských stránkách jsou chráněny právními předpisy vztahujícími se na duševní vlastnictví. Proto návštěvníci těchto stránek mohou jejich obsah použít výhradně pro vlastní potřeby (domácí použití).
Kopírování, prezentace, používání či použití kompletních stránek nebo jejich části jakýmkoliv způsobem, kromě shora uvedených ustanovení, bez písemného souhlasu Air France bude považováno za porušení práv ve smyslu zákoníku o duševním vlastnictví.
Všechny ochranné známky (názvy a loga) a jiná rozlišující označení publikovaná na domovských stránkách jsou vlastnictvím společnosti Air France nebo jejích partnerů. Jakékoliv kopírování, prezentace nebo použití těchto rozlišujících označení je zakázáno bez písemného souhlasu oprávněného.

ODPOVĚDNOST

Upozorňujeme Vás, že letecká přeprava pasažérů probíhá podle obecných přepravních podmínek, které jsou dostupné na domovských stránkách. Doporučujeme, abyste se s těmito podmínkami seznámili.
Za každé zboží a služby uvedené na domovských stránkách, na které se nevztahují obecné přepravní podmínky, mají odpovědnost pouze společnosti, které toto zboží a služby nabízejí. Air France nenese žádnou odpovědnost za toto zboží ani služby.
Ani jedna fotografie a dokument zobrazující výrobky na domovských stránkách se nepovažuje za smluvní závazek. Společnost Air France na sebe nebere žádné závazky vztahující se na tyto fotografie.
Za jakoukoliv nepřímou škodu vzniklou následkem používání domovských stránek, jako například ušlý zisk, zmařená smlouva nebo promarněná příležitost není možné přičítat odpovědnost společnosti Air France.

Hyperodkazy

Vkládání hyperodkazů, vztahujících se k domovským stránkám www.airfrance.cz nebo jejich kterékoliv části je bez písemného souhlasu společnosti Air France přísně zakázáno.

Společnosti Air France nelze přičítat odpovědnost za obsah, údaje, výrobek či jinou informaci, která je nabízena jako hyperodkaz na odkazovaných domovských stránkách. Air France zvláště nenese žádnou odpovědnost za takové domovské stránky, jejichž obsah není v souladu s aplikovatelnými předpisy zákonů a nařízení.

APLIKOVATELNÉ PRÁVO - PRÁVNÍ SPORY

Pro tyto obecné podmínky je směrodatné francouzské právo.
V případě jakéhokoliv právního sporu mají příslušnost francouzské soudy, s výjimkou případu, kdy obecné podmínky obsahují protikladnou informaci.
zpět na začátek stránky